miljöpolicy

Miljöpolicy

 

Syd Upplands El & Teleteknik AB skall sträva efter att sälja tlänster och produkter som är energieffektiva och miljöanpassade.

Pollicyn skall förankras och stödjas av samtliga anställd

 

Vi skall arbeta för att vår verkssamhet har så liten miljöpåverkan som möjligt ock skall minst uppfylla aktuell miljölagstiftning.

 

Vi skall sträva efter konternuerliga förbättringar enligt våra miljömål.

 

Vi skall hjälpa och underlätta för våra kunder att uppfylla sina miljömål

genom att erbjuda energieffektiva produkter och lösningar.